Contact

Email:    monika(at)mimuw.edu.pl

Phone: +48 22 55 44 456
Fax:     +48 22 55 44 300

Affiliation:
University of Warsaw,
Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics,
Institute of Applied Mathematics and Mechanics

ul. Banacha 2
02-097 Warsaw
POLAND

Seminarium magisterskie:

Modele matematyczne w biologii i naukach społecznych
(1000-1D10MBS, wspólnie z sem. monograficznym 1000-1S10MBS)


Opis przedmiotu

Tematyka seminarium obejmuje wybrane metody matematyczne stosowane w naukach przyrodniczych i społecznych. Głównym nurtem będzie badanie złożonych zjawisk związanych z procesami fizycznymi, biologicznymi, medycznymi, spolecznymi i innymi, które dają się opisać w języku dyskretnych i ciągłych układów dynamicznych zarówno deterministycznych jak i stochastycznych. W układach tych będą uwzględniane efekty związane z opóźnieniem w czasie, dyfuzją w przestrzeni oraz losowymi fluktuacjami. Stosowane będą opisy na poziomie mikroskopowym (równania ruchu, łańcuchy Markowa, procesy urodzin i śmierci), na poziomie makroskopowym (równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe) oraz w ramach teorii gier. Badane będzie zachowanie asymptotyczne układów, dla długich czasów, takie jak stabilność czy istnienie atraktorów.


Wzór pracy magisterskiej

Informacje dotyczące sposobu formatowania, składania i obrony pracy licencjackiej na wydziale MIM UW znajduje się tu.

TeX


Przydatne strony internetowe dotyczące pisania prac/LaTeX-a: