Contact

Email:    monika(at)mimuw.edu.pl

Phone: +48 22 55 44 456
Fax:     +48 22 55 44 300

Affiliation:
University of Warsaw,
Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics,
Institute of Applied Mathematics and Mechanics

ul. Banacha 2
02-097 Warsaw
POLAND

Przedmiot: Analiza Matematyczna dla MSOŚ


Typ zajęć: 15h wykładu + 30h ćwiczeń

Pełny opis przedmiotu


Efekty uczenia:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu/ćwiczeń) student:

Ocena końcowa


Literatura


Literatura (do wypożyczenia w bibliotekach UW)Literatura dodatkowa (wykraczający poza zakres wykładu)