Wybrane zagadnienia teorii grafów

semestr letni 2009/2010

Spis treści


Aktualności


Informacje ogólne

Przedmiot oferowany w semestrze letnim 2009/2010.
Wykład w poniedziałki, 14:15-15:45, sala 3250.
Ćwiczenia w poniedziałki, 16:15-17:45, sala 3250.
Strona przedmiotu w USOSie.

Prowadzący

dr Jakub Onufry Wojtaszczyk, onufry@mimuw.edu.pl
mgr Marcin Pilipczuk, malcin@mimuw.edu.pl

Warunki zaliczenia

 1. Podstawą zaliczenia są zadania domowe, obecność na ćwiczeniach i egzamin ustny.
 2. W trakcie semestru będzie osiem serii po trzy zadania każda. Na każdą serię będzie przewidziany czas ok. 2-3 tygodni. Po upływie terminu zadania będą omawiane na ćwiczeniach i nie będzie można ich oddawać.
 3. Rozwiązania zadań należy oddawać pisemnie, najlepiej mailem do obu prowadzących.
 4. Każde rozwiązanie oceniane jest jak na Olimpiadzie Matematycznej, tj może dostać 0, 2, 5 lub 6 pkt.
 5. Na koniec semestru, na podstawie liczby punktów przynajemy ocenę z ćwiczeń. Gwarantujemy następujące progi: Możliwym jest, że zadania okażą się za trudne i te progi zostaną obniżone, jednak gwarantujemy, że ich nie podwyższymy.
 6. Na egzaminie ustnym można zmodyfikować ocenę z ćwiczeń o jedną z wartości -1, -0.5, 0, +0.5, +1.0, +1.5. Nieprzyjście na egzamin ustny skutkuje -1. Ocena mniejsza niż 3 po egzaminie ustnym traktowana jest jako 2. Ocena większa niż 5 po egzaminie ustnym traktowana jest jako 5.
 7. Egzamin ustny będzie wyglądał następująco. Opublikujemy listę tematów z wykładu, podzieloną na cztery działy:
  1. skojarzenia,
  2. ekspandery,
  3. szerokości (treewidth i inne) i teoria minorów,
  4. kolorowania.
  Na egzaminie ustnym trzeba wybrać jeden z działów 1, 2, 3, 4 jako swój ulubiony. Trzeba będzie mieć zgrubne pojęcie o całym materiale oraz bardzo dokładne pojęcie o ulubionym dziale. Na egzaminie ustnym będzie się losować cztery pytania: po jednym z każdego działu, przy czym oczekujemy bardzo dokładnej odpowiedzi na pytanie z ulubionego działu. Lista tematów z danego działu pojawiać się będzie maksymalnie tydzień po ostatnim wykładzie z tego działu.
 8. Egzamin w sesji poprawkowej (wrześniowej) będzie składał się z części pisemnej (zadaniowej) i ustnej. Wynik części zadaniowej, który jest oceną, zastępuje ocenę z ćwiczeń. Egzamin ustny odbywa się na tych samych zasadach, co w sesji czerwcowej. Część pisemna nie jest obowiązkowa: można przyjść poprawić jedynie egzamin ustny, używając oceny z ćwiczeń jako oceny modyfikowanej na egzaminie ustnym.
 9. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń przez obecności, studentowi przysługuje tylko egzamin poprawkowy (w sesji wrześniowej).

Plan przedmiotu

Na wykładzie omówimy szereg zagadnień ze współczesnej teorii grafów. Będziemy przedstawiać wyniki teoretyczne, okazjonalnie tylko opisując algorytmy. Wykłady podzielone będą na następujące cztery działy:
 1. Skojarzenia. (3 wykłady)
 2. Ekspandery. (4 wykłady)
 3. Teoria minorów i szerokości (treewidth i inne). (3 wykłady)
 4. Kolorowania. (4 wykłady)
Dokładny plan wykładów:
Nr Data Co na wykładzie Co na ćwiczeniach Uwagi
1 15.02. Notacja. Tw. Halla, tw. Tutte, wzór Tutte-Berge'a. Rozkład Gallai-Edmondsa. (Onufry) Proste zadania, m.in. na zapoznanie się z notacją. (Marcin) Opublikowanie 1 i 2 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 1.
2 22.02. Perfect Matching Polytope. Charakteryzacja Edmondsa. (Onufry) Zastosowania tw. Halla i tw. Tutte. (Marcin) Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 2.
3 01.03. Tw. Madera o S-ścieżkach. Brick-and-brace decomposition. Problem liczby skojarzeń w grafach kubicznych. (Marcin) Liczba skojarzeń w różnych klasach grafów. Twierdzenie Madera. (Onufry) Termin oddania 1 serii zadań domowych.
Opublikowanie 3 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 3.
4 08.03. Wstęp do ekspanderów. Ekspansja krawędziowa, ekspansja wierzchołkowa. Przerwa spektralna. Równoważności definicji. (Marcin) Algebraiczna teoria grafów. Liczenie ekspansji i własności spektralnych różnych grafów. (Onufry) Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 3.
5 15.03. Konstrukcja zygzakowa ekspandera. (Onufry) Ciąg dalszy badania ekspansji i spektrum różnych grafów. Konstrukcja zygzakowa na przykładzie. (Marcin) Termin oddania 2 serii zadań domowych.
Opublikowanie 4 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 4.
6 22.03. Zastosowania ekspanderów: dowód, że L=SL. (Marcin) Ekspansja losowego grafu. Szacowania ekspansji. Zastosowania ekspanderów: test liniowości. (Onufry) Termin oddania 3 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 4.
7 29.03. Zastosowania ekspanderów: twierdzenie PCP, część 1. (Onufry) Zastosowania ekspanderów: lepsze redukcje losowości. Dobre porządki, minory, treewidth. (Marcin) Opublikowanie 5 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 5.
8 12.04. Zastosowania ekspanderów: twierdzenie PCP, część 2. Wstępne definicje teorii minorów: dobry porządek, relacja bycia minorem, treewidth. Dowód twierdzenia Robertsona-Seymoura dla drzew i grafów o ograniczonym treewidth. (Onufry) Minory, topologiczne minory. WQO. Trochę o treewidthie. (Marcin) Opublikowanie 6 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 5.
9 19.04. Charakteryzacja grafów z dużym treewidth przed ciernie (ang. bramble) i splątania (ang. mesh). (Marcin) Treewidth. (Onufry) Termin oddania 4 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 6.
10 26.04. Twierdzenie, że duży treewidth implikuje dużą kratę jako minor. Specjalny przypadek grafów planarnych. Twierdzenie, że wykluczenie grafu planarnego jako minora ogranicza treewidth. (Marcin) Uzupełnianie dowodów z wykładu, wstęp do zastosowań. (Onufry) Termin oddania 5 serii zadań domowych.
Opublikowanie 7 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 6.
11 10.05. Szkic dowodu twierdzenia Robersona-Seymoura. Zastosowania teorii minorów: niekontrukcyjne dowody istnienia algorytmów wielomianowych, bidimensionality. (Onufry) Ciąg dalszy zastosowań. Zastosowania w teorii złożoności parametryzowanej. (Marcin) Termin oddania 6 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 7.
12 17.05. Kolorowania: wierzchołkowe i krawędziowe. Kolorowanie listowe. Twierdzenie Vizinga i przypadek grafów dwudzielnych. Twierdzenie Galvina. Twierdzenie o pięciu barwach dla grafów planarnych. Kolorowania wierzchołkowe, twierdzenie Brooksa. (Marcin) Kolorowania, algorytm zachłanny, grafy krytycznie k-kolorowalne, wielomian chromatyczny. (Onufry) Opublikowanie 8 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 7.
13 24.05. Grafy doskonałe (ang. perfect graphs). Twierdzenie Lovasza (weak perfect graph theorem). (Marcin) Grafy doskonałe, discharging. (Marcin) Termin oddania 7 serii zadań domowych.
Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 8.
14 31.05. Twierdzenie o czterech barwach. (Onufry) Discharging - ciąg dalszy, uzupełnianie drobiazgów z wykładu. (Onufry) Obecność na ćwiczeniach zalicza seria 8.
Na przedmiocie będzie wyraźny podział na wykład i ćwiczenia, ale nie będzie wyraźnego podziału na wykładowcę i ćwiczeniowcę. Każdy z prowadzących będzie prowadził trochę wykładów i trochę ćwiczeń.

Serie zadań domowych

Zadania domowe należy oddawać mailem do obu prowadzących do godziny 16:00 odpowiedniego poniedziałku, lub w formie pisemnej przez pierwsze piętnaście minut odpowiednich ćwiczeń.
Plan serii:
Numer Temat Termin opublikowania Termin oddania
Seria 1 Zadania luźne 15.02. (ćwiczenia 1) 01.03. (ćwiczenia 3)
Seria 2 Skojarzenia 15.02. (ćwiczenia 1) 15.03. (ćwiczenia 5)
Seria 3 Skojarzenia 01.03. (ćwiczenia 3) 22.03. (ćwiczenia 6)
Seria 4 Ekspandery 15.03. (ćwiczenia 5) 19.04. (ćwiczenia 9)
Seria 5 Ekspandery 29.03. (ćwiczenia 7) 26.04. (ćwiczenia 10)
Seria 6 Teoria minorów 12.04. (ćwiczenia 8) 10.05. (ćwiczenia 11)
Seria 7 Teoria minorów 26.04. (ćwiczenia 10) 24.05. (ćwiczenia 13)
Seria 8 Kolorowania 17.05. (ćwiczenia 12) 07.06. (początek sesji)

Materiały


Literatura

Poniżej lista kilku książek lub artykułów, które mogą być przydatne. Lista będzie się powiększać.
 1. Reinhard Diestel, Graph Theory, Springer-Verlag 2005. Wersja elektroniczna.
 2. Laszlo Lovasz, M.D. Plummer, Matching Theory, AMS Chelsea Publishing, 2009. (istnieje też wydaje z lat 70., ale praktycznie nie do dostania)
 3. Bela Bollobas, Modern Graph Theory, Springer 1998.
 4. Artykuły poglądowe i materiały dydaktyczne dostępne w sieci, między innymi:

Zapisy na egzamin ustny

Dostępne są następujące terminy: czwartek 17 czerwca od 15:00 do 19:00 i piątek 25 czerwca od 10:00 do 14:00. (jeśli wszystkie terminy się wysycą, to przedłużymy je do odpowiednio 20:00 i 15:00). Planujemy 30 minut na egzaminowanego, czyli należy się zapisywać na godziny podzielne przez 30 minut. Zapisujemy się wysyłając maila do nas obu z preferencjami terminowymi. Sale ogłosimy później.
Data Godzina Kto
17 czerwca 15:00 Marcin Andrychowicz
15:30 Wojciech Śmietanka
16:00 Urszula Swianiewicz
16:30 Wojciech Czerwiński
17:00 Jakub Łącki
17:30 Tomasz Kulczyński
18:00 Piotr Niedźwiedź
18:30 Michał Pilipczuk
25 czerwca 10:00 Marek Cygan
10:30 Piotr Hofman
11:00 Karolina Sołtys
11:30 Maciej Zdanowicz
12:00 Adam Witkowski
12:30 wolne
13:00 wolne
13:30 Michał Pachucki

Zapisy na egzamin ustny w sesji poprawkowej

Data Godzina Kto
30 sierpnia 15:00 wolne
15:30 wolne
16:00 wolne
16:30 wolne
17:00 wolne
17:30 Maciej Zdanowicz
18:00 Karolina Sołtys
18:30 Maciej Teter