MSEMen, semestr letni, 2011

Wykłady odbywają się w poniedziałki, od 15:00 do 16:30, w budynku WNE UW (Długa 44/50), w sali 203. Ćwiczenia prowadzą panowie Tomasz Rogala (grupa 121), wtorek 8:00-9:35, i Gabriel Pietrzkowski; grupa 122: wtorek 9:45-11:20 i 123: wtorek 11:30-13:05. Ćwiczenia odbywają się w sali 107.

Zasady zaliczania:

  1. 4-5 razy w semestrze kartkówka (20 min) - 1 pytanie z wykładu, jedno zadanie z ćwiczeń
  2. aby zaliczyć ćwiczenia, trzeba mieć co najmniej 50% punktów z kartkówek. Ocenę z ćwiczeń wystawia prowadzący je, przede wszystkim na podstawie kartkówek, ale biorąc pod uwagę aktywność, wynik kolokwium itp.
  3. na koniec egzamin. Do egzaminu w pierwszym terminie dopuszczone tylko te osoby, które zaliczyły ćwiczenia, w drugim terminie - wszyscy.