Home Erasmus - serwis BWZ Kontakt

Rekrutacja - informacje

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na Wydziale MIM UW jest przeprowadzana 2 razy w roku:

  • Pierwsza tura rekrutacji (rekrutacja wydziałowa) odbywa się na przełomie stycznia i lutego. Dotyczy ona wyjazdów na semestr zimowy, letni oraz na oba semestry następnego roku akademickiego.
  • Dodatkowa tura rekrutacji (rekrutacja ogólnouniwersytecka) odbywa się na przełomie września i października (tylko na wyjazdy w semestrze letnim).
Szczegółowe informacje przed kolejnym cyklem Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) przekazuje pod koniec grudnia.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji: Ogólne zasady kwalifikacji studentów na wyjazdy na rok 2023/24 Zasady rekrutacji w I turze - wydziałowej Zasady rekrutacji w II turze - ogólnouniwersyteckiej (wyjazdy na semestr letni 23/24)