koordynator wydziałowy: dr hab. Anna Zatorska-Goldstein, prof. UW: azator@mimuw.edu.pl

Aktualności

7 września 2023

BWZ ogłosiło start II tury kwalifikacji na studia Erasmus. Dotyczy ona wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim.
Niestety, ze względu na ograniczenia finansowe stypendium otrzyma jedynie pierwsze 70 osób zakwalifikowanych do wyjazdu.
Zasady rekrutacji są umieszczone na stronie BWZ: TUTAJ
Pytania dot. II tury należy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 079).