Materiały przygotowawcze do kolokwium II, GAL z * 2018

 • Zadania przygotowawcze do kolokwium II
 • Kolokwium 2013
 • Kolokwium 2014
 • Kolokwium 2017 (bez zad. 1)
 • Kolokwium poprawkowe 2013 (zad. 4, 5, 6)
 • Zadania z ćwiczeń: od części 9 do końca

  Pytania na egzamin ustny

  Drugie kolokwium 14 czerwca, g. 10-13+ε, sala 3320

  Egzamin pisemno-ustny 20 czerwca


  Powrót