You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminar of Probability Group

Weekly research seminar


Organizers

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

 • March 17, 2022, 12:15 p.m.
  Tomasz Gałązka (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówności słabego typu dla transformaty Hilberta.
  W trakcie odczytu omówimy nierówności słabego typu (p,q) dla okresowej transformaty Hilberta. Skonstruujemy pewną nadharmoniczną funkcję na płaszczyźnie, która pozwoli uzyskać ciekawe oszacowania dla martyngałów spełniających warunek prostopadłości. Referat będzie oparty na wynikach uzyskanych wspólnie …

 • March 3, 2022, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Testowanie sekwencyjne dla dryfu procesu Wienera
  Załóżmy, że X jest procesem Wienera o nieznanym dryfie, który jest zmienną losową o zadanym rozkładzie zero-jedynkowym. Naszym celem będzie przetestowanie hipotez statystycznych dotyczących wartości tego dryfu, bazując na obserwacji miejsc zerowych procesu X. Odczyt …

 • Jan. 27, 2022, 12:15 p.m.
  Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
  Centralne twierdzenie graniczne dla objętości cięć kul B_p^n losowymi przestrzeniami o niskim kowymiarze
  W trakcie referatu omówię częściowe wyniki wciąż trwających badań wspólnych z Peterem Pivovarovem i Paulem Simanjuntakiem (University of Missourri), dotyczących zachowania objętości  losowych przekrojów kul w przestrzeni B_p^n podprzestrzeniami ustalonego kowymiaru dla n dążącego do …

 • Jan. 13, 2022, 12:15 p.m.
  Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
  Ograniczanie supremów kanonicznych procesów stochastycznych za pomocą otoczki wypukłej.
  Omówimy metodę ograniczania supremów tzw. kanonicznych procesów stochastycznych za pomocą otoczki wypukłej. O ile ograniczenie górne jest bardzo łatwe do udowodnienia w pełnej ogólności, to dużo trudniejsze okazują się próby jego odwrócenia. Przedyskutujemy związek omawianej …

 • Nov. 18, 2021, 12:15 p.m.
  Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
  O funkcjach boolowskich na kostce dyskretnej mających małe współczynniki wpływu drugiego rzędu
  W niedawno opublikowanej pracy Kevina Tanguya zdefiniowane zostały dla funkcji rzeczywistych na kostce dyskretnej współczynniki wpływu wyższych rzędów, uogólniające klasyczne współczynniki wpływu (ang. influences). W pracy tej wykazane zostały pewne własności, które mają wszystkie funkcje …

 • Nov. 4, 2021, 12:15 p.m.
  Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
  Minoryzacja Sudakowa dla pewnej klasy rozkładów log-wklęsłych
  Minoryzacja Sudakowa jest własnością kluczową przy badaniu wartości oczekiwanej wektorów losowych. Niestety własność tę wyjątkowo ciężko dowodzi się poza przypadkiem wektorów o niezależnych współrzędnych. Pokażę co można uzyskać dla pewnej, relatywnie prostej, klasy rozkładów log-wklęsłych.

 • Oct. 28, 2021, 12:15 p.m.
  Aleksander Pawlewicz (Uniwersytet Warszawski)
  O jednoznaczności obcięć do półprzestrzeni dodatnich miar $n$-wymiarowych i ich potęg splotowych
  Referat będzie nawiązywał do kwietniowego odczytu na tym Seminarium, na którym omówione było analogiczne twierdzenie dla jednowymiarowych miar ze znakiem. Omówione były także związki tego problemu z błądzeniem losowym. W trakcie odczytu skupię się na …

 • Oct. 21, 2021, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Oszacowania dwuwagowe dla operatorów maksymalnych i singularnych
  Celem odczytu będzie zaprezentowanie oszacowań dwuwagowych w L^p dla operatorów maksymalnych i singularnych. Jedno z ważnych pytań w tym kierunku badań dotyczy możliwie prostych i łatwych do sprawdzenia warunków na wagi, które wymuszają wspomniane oszacowania. …

 • Oct. 7, 2021, 12:15 p.m.
  Bartłomiej Polaczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówności koncentracyjne dla pewnych ujemnie stowarzyszonych binarnych zmiennych losowych
  Opowiem o wynikach koncentracyjnych uzyskanych dla zmiennych losowych na kostce dyskretnej spełniających SCP (stochastic covering property) lub SRP (strong Rayleigh property) -- warunki będące jednymi z wielu możliwych charakteryzacji ujemnej stowarzyszoności. W szczególności przedstawię nierówności …

 • May 27, 2021, 12:15 p.m.
  Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski)
  Gałązkowy spacer losowy
  Podczas wykładu opowiem o gałązkowym spacerze losowym i przedstawię podstawowe własności dotyczące zachowania jego maksimum. W opisie tego procesu kluczową rolę odgrywa tzw. martyngał pochodny. Opowiem o nowych wynikach otrzymanych wspólnie z Aleksandrem Iksanovem (Kijów) …

 • April 15, 2021, 12:15 p.m.
  Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
  Błądzenie losowe $X_n$ jest wyznaczone jednoznacznie przez rozkłady $\max(X_n,0)$.
  Twierdzenie zawarte w tytule referatu rozstrzyga hipotezę postawioną niedawno przez Loïca Chaumonta i Rona Doneya, a także analogiczną hipotezę dla procesów Lévy'ego, pochodzącą od Vincenta Vigona. Stosunkowo krótki dowód tego rezultatu wykorzystuje metody transformacji Fouriera …

 • March 18, 2021, 12:15 p.m.
  Marcin Lis (University of Vienna)
  Conformal Invariance of the XOR Ising model and double random currents
  The XOR Ising model is a pointwise product of two i.i.d +-1 valued Ising spins. At the critical point on the square lattice, its spin correlation functions are therefore conformally invariant by the seminal works …

 • March 4, 2021, 12:15 p.m.
  Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
  Nierówności dla transformaty Hilberta na nieprzemiennym torusie
  W trakcie odczytu omówimy nierówności silnego i słabego typu dla transformaty Hilberta w kontekście nieprzemiennych (kwantowych) torusów. O ile oszacowania w Lp opierają się na raczej prostym argumencie transferencyjnym, o tyle nierówności słabego typu wymagają …

 • Jan. 28, 2021, 12:15 p.m.
  Michał Skrzypecki (Uniwersytet Warszawski)
  Podstawy analizy stochastycznej na przestrzeniach dróg
  Analiza stochastyczna na przestrzeniach dróg nad rozmaitościami Riemanna M jest jednym z podejść do teorii L^{2}-de Rhama-Hodge'a-Kodairy. Budowa tej analizy opiera się o rachunek Malliavina. Opowiem o operatorze różniczkowania w kierunku pewnej przestrzeni Hilbeta, zwanej …

 • Jan. 21, 2021, 12:15 p.m.
  Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
  Szacowanie entropii w terminach wariancji dla dodatnich gaussowskich form kwadratowych
  Dla zmiennej losowej X z gęstością f definiujemy entropię różniczkową wzorem h(f)=-\int f \ln f. Podczas referatu zajmiemy się entropią gaussowskich form kwadratowych, czyli zmiennych losowych postaci \sum_{i,j} a_{ij} g_i g_j, gdzie g_i są niezależnymi …