You are not logged in | Log in

Proces Wienera i analiza na trójkącie Sierpińskiego

Speaker(s)
Michał Skrzypecki
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
June 2, 2022, 12:15 p.m.
Room
room 3260
Seminar
Seminar of Probability Group

Początkowo fraktale służyły matematykom jako kontrprzykłady. Krzywa Kocha jest przykładem zwartej krzywej nieskończonej długości, zbiór Cantora jest nieprzeliczalnym zbiorem doskonałym zerowej miary Lebesgue'a. Z czasem zaczęto odkrywać przykłady fraktali w przyrodzie. Chcemy coś powiedzieć o dyfuzji na zbiorach fraktalnych. Ale jak zdefiniować laplasjan? Opowiem o analizie na fraktalach, o procesie Wienera na trójkącie Sierpińskiego i o czasie pokrycia.