You are not logged in | Log in

Inequalities for multilinear maximal operators

Speaker(s)
Adam Osękowski
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
March 23, 2023, 12:15 p.m.
Room
room 3160
Seminar
Seminar of Probability Group

Teoria operatorów wieloliniowych jest prężnie rozwijającym się działem analizy harmonicznej. W szczególności, oszacowania z wagą dla wieloliniowych funkcji maksymalnych, kwadratowych oraz operatorów singularnych były intensywnie badane w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Celem odczytu będzie zaprezentowanie kontekstu funkcji maksymalnych - tematyka ta wiąże się ściśle z teorią martyngałów.

The theory of multilinear operators is a topic in harmonic analysis which has gained a lot of interest in the last twenty years. In particular, weighted estimates for multilinear maximal and square functions, as well as for multilinear singular integrals, have been studied intensively during the last decade. The purpose of the talk is to discuss the context of maximal functions - this topic is closely related to the theory of martingales.