You are not logged in | Log in

Tomasz Michalak

Number of publications: 73

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2003

  • Tomasz Michalak , Jerzy Wilkin, Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych, 2003. See in PBN