You are not logged in | Log in
Return to the list of employees

dr Andrzej Nagórko

Affiliation
Section of Geometry and Topology
Consultations
Czwartek, 12:00 - 13:30 Terminy konsultacji obowiązują w czasie trwania zajęć dydaktycznych
Phone
55-44-546