You are not logged in | Log in
Return to the list of employees

prof. dr hab. Dariusz Wrzosek

Affiliation
Section of Equations of Mathematical Physics
Consultations
czwartki, 10:00-11:30 Podane terminy konsultacji obowiązują tylko w okresie zajęć dydaktycznych.
Phone
55-44-472