You are not logged in | Log in
Return to the list of employees

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Affiliation
Institute of Mathematics
Consultations
poniedziałki 10:00 - 12:00 Terrminy konsultacji obowiązują w czasie trwania zajęć dydaktycznych.
Phone
55-44-452