Automaty nieskończone

Przedmiot prowadzimy wspólnie ze Sławomirem Lasotą. W każdym tygodniu jeden z nas prowadzi blok: wykład + ćwiczenia. Notatki z wykładów udostępniamy poniżej, natomiast zadania z ćwiczeń dostępne są tutaj.

Wykłady

Plan przedmiotu (orientacyjny)

System oceniania

System składa się z dwóch części: egzaminu ustnego oraz zadań z gwiazdką. Jeśli ktoś dostanie z egzaminu ocenę x oraz y punktów z zadań z gwiazdką, to dostaje ocenę x+y zaokrągloną do najbliższej liczby ze zbioru {2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5}.

Za każde zadanie z gwiazdką jest jeden punkt, do podziału na osoby, które rozwiązały to zadanie.

Formuła egzaminu

Materiał z wykładu jest podzielony na cztery części:

Dla każdej z części przygotowaliśmy jedno pytanie trudne (oparte na wskazanej publikacji naukowej) oraz kilka pytań łatwych. Na egzaminie każdy wybiera swój ulubiony dział. Należy być przygotowanym na pytanie trudne z ulubionego działu oraz na dowolne pytania łatwe (z listy podanej dostępnej tutaj).

Zadania z gwiazdką

Planowane są dwie serie zadań z gwiazdką.


Kilka eleganckich rozwiązań zadań z pierwszej serii: Za każdy problem można dostać 1 punkt, który jest dzielony równo na osoby, które rozwiązały dany problem.