Popularyzacja

Od jesieni 2013 do czerwca 2022 byłem redaktorem czasopisma popularno-naukowego Delta. Tutaj znajdują się napisane przeze mnie artykuły, dotyczą informatyki teoretycznej oraz matematyki.

Edukacja i jej reforma

Edukację matematyki uważam za bardzo ważny temat. Sądzę, że wymaga głębokiej reformy, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Warto żeby również środowisko naukowe zaangażowało się bardziej w tę dyskusję. Tu można znaleźć mój nieco dłuższy tekst na ten temat, opublikowany w czasopiśmie Matematyka Poglądowa 4(2017).