Data ostatniej modyfikacji: 24 Lutego 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

· Habilitacja, Uniwersytet Warszawski, 2013

Dziedzina: Nauki Matematyczne

Dzieło: Górne i dolne ograniczenia dla procesów stochastycznych.

 

· Doktorat z Matematyki, Uniwersytet Warszawski, 2005

Dziedzina: Nauki Matematyczne

Rozprawa: “Badanie ograniczoności procesów stochastycznych przy pomocy miar majoryzujących”                                                                                         Promotor: Stanisław Kwapień

 

· Magisterium z Matematyki, Uniwersytet Warszawski, 2002

Dziedzina: Nauki Matematyczne

Praca: ”Miary Majoryzujące a. Miary Pietscha”

Promotor: Stanisław Kwapień

 

· Licencjat, Uniwersytet Warszawski, 2000

Dziedzina: Nauki matematyczne

Tytuł: “Konstrukcje Losowe”

Promotor: Krzysztof Oleszkiewicz

· 1997 Nagroda MEN

· 1998-2002 Stypendium MEN

· 2002 Dyplom z wyróżnieniem

· 2005 Doktorat z wyróżnieniem 2005

· 2007 Nagroda dla Młodych Matematyków PTM 2007

· 2008 Stypendium FNP Start

· 2008 Nagroda ‘Polityki’

· 2009 Stypendium FNP Start, przedłużenie

· 2012 Mobilność plus MNiSW

· 2013 Nagroda Talagranda za rozwiązanie Hipotezy Bernoulliego 2013

· 2013 Habilitacja z wyróżnieniem

· 2014 Nagroda Rektora UW\

· 2015 Nagroda Wydziału 3 PAN, za pracę naukową

 

 

· 2003-2006, Nr. 2 P03A 02722 (kierownik Stanisław Kwapień), wykonawca,  zakończony. 

· 2006-2008, Nr. 1 P03A 01229 Szeregi losowe i całki stochastyczne, wykonawca,  (kierownik Stanisław Kwapień), zakończony.

· 2008-2010, Nr. N N201 387234 Oszacowania zbieżności estymatorów Monte Carlo opartych na łańcuchach Markowa. wykonawca 2008-2010, zakończony.

· 2009-2012, Nr N N201 397437 Nierówności stochastyczne i ich zastosowania, wykonawca, (kierownik Krzysztof Oleszkiewicz).

· 2012-2013, Nr  UMO-2011/01/B/ST1/05089 -Ucięte wahanie procesu stochastycznego - jego własności i zastosowania, wykonawca, (kierownik Rafał Łochowski).

· 2011-2014, Nr N N201 608740 Własności asymptotyczne i nierówności dla estymatorów Monte Carlo opartych na łańcuchach Markowa, wykonawca (kierownik Wojciech Niemiro) .

· 2011-2014 IUVENTUS Wysokowymiarowy Rachunek Prawdopodobieństwa, wykonawca (kierownik Radosław Adamczak).

· 2013-2015 2013-DEC-2012/05/B/ST1/00412, Nierówności stochastyczne, wykonawca, (Rafał Latała) 

· 2013-2014 MOBILNOŚĆ PLUS Toulouse Francja (szef)

· 2017-2020 Grant OPUS (szef)

Uniwersytet Warszawski

Witold Bednorz

Życiorys

 

· 2002-2005, Studia doktoranckie,  Uniwersytet Warszawski, IMAT,

· 2005-2007, Asystent, Uniwersytet Warszawski, IMAT,

· 2007, Postdoc, UCL, Londyn, UK

· 2007-2008, Postdoc, Missouri Columbia, USA

· 2006-2007, Adiunkt, Polska Akademia Nauk, IMPAN,

· 2007-?, Adiunkt, Uniwersytet Warszawski, IMAP,

· 2013-2014, Mobilność Plus, University of  Toulouse,

Granty
Doświadczenie Zawodowe
Wykształcenie