Uniwersytet Warszawski

Witold Bednorz

Tutaj zamieszczam odnośniki do zajęć, które prowadziłem w poprzednich latach.

Zadania do ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2002-2003: RP 1.

1. Dydaktyka w latach 2002-2003

Dydaktyka w latach ubiegłych

Zadania do ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2003-2004: RP 1 i dla WNE.

2. Dydaktyka w latach 2003-2004

2007-2008

6. Dydaktyka w latach 2007-2008

 Urlop

2008-2009

Zadania do ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2008-2009:  PS2, Procesy Markowa.

7. Dydaktyka w latach 2008-2009

2010-2011

Wykłady RP2 i RP dla WNE, ćwiczenia RP2 i RP1.

9. Dydaktyka w latach 2010-2011

10. Dydaktyka w latach 2011-2012

 Wstęp do analizy stochastycznej. Rachunek prawdopodobieństwa.

2011-2012

Zadania do ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2006-2007: EK 1 dla UKSW.

5. Dydaktyka w latach 2006-2007

2006-2007

4. Dydaktyka w latach 2005-2006

Zadania do ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2005-2006: AN dla WNE, EK 2 dla UKSW, RP 1 , RP 2, PS 2. 

2005-20062003-2004

Zadania do ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2004-2005: AGL dla WZ, RP 1 i dla WNE, PS 1.

3. Dydaktyka w latach 2004-2005

2004-20052002-20032012-2013

Wykłady RP2 i RP dla WNE, ćwiczenia RP2 i RP1.

11. Dydaktyka w latach 2012-2013

2014-2015

Wykłady RP1 *, ćwiczenia RP 1 *,RP1 i RP 2

13. Dydaktyka w latach 2014-2015

14. Dydaktyka w latach 2015-2016

 Wykłady RP2 *, RP dla WNE, WAS, Seminarium magisterskie z RP.

2015-20162014-2015

Wykłady RP1 *, ćwiczenia RP 1 *, Monograf metody łańcuchowe, ćwiczenia RP1,  Seminarium magisterskiee

15. Dydaktyka w latach 2016-2017

> Więcej szczegółów...