Uniwersytet Warszawski

Witold Bednorz

Obywatelu czy systematycznie przygotowujesz się do sesji?

Dydaktyka 2015-2016

 Semestr Zimowy

 Semestr Letni

1. Seminarium. Sala 3260. Czwartki 10:15-11:45. Budynek MIM UW.

 

2. Wykład z RP 2 (*). Sala 3250. Środy 8:30-10:00. Budynek MIM UW.

 

3. Ćwiczenia z RP 2 (*).  Sala 3250. Środy 10:15-11:45. Budnek MIM UW.

            Zadania z ćwiczeń

 

4. Wykład z RP  dla WNE.  Aula A. Wtorki 16:45-18:15. Budynek WNE. Materiały dla studentów

1. Seminarium: czwartki 10:15-11:45, 3260.

 

2. WAS wykład: wtorki 8:30-10:00

 

3. WAS ćwiczenia (gr 3): wtorki 10:15-11:45, 3230.

 

4. WAS ćwiczenia (gr 2): wtorki 12:15-13:45, 2100.

 

5. Zadania z ćwiczeń do WAS-u.