Wykłady:

 • 28 lutego: Słowa, języki, wyrażenia regularne. [slajdy]
 • 6 marca: Automaty. [slajdy]
 • 13 marca: Języki regularne a automaty. [slajdy]
 • 20 marca: Minimalizacja automatów. [slajdy]
 • 3 kwietnia: Języki bezkontekstowe. [slajdy]
 • 10 kwietnia: Automaty ze stosem. [slajdy]
 • 17 kwietnia: Własności języków bezkontekstowych. [slajdy]
 • 24 kwietnia: Obrazy przemienne języków. Automaty dwukierunkowe. [slajdy]
 • c.d.n.

Zasady zaliczania:

 • W trakcie semestru można zdobywać punkty w następujący sposób:
  • 4 zadania domowe po 5 pkt każde.
  • 8 testów domowych, po 1 pkt każdy.
  • egzamin końcowy za ok. 30 pkt.
  • zadania z gwiazdką pozwalające zdobyć dodatkowe punkty; każde daje 20 pkt, dzielone po równo pomiędzy wszystkich, którzy je poprawnie rozwiązali.
 • By być dopuszczonym do egzaminu w pierwszym terminie, wymagane jest przynajmniej 14 pkt (próg ten może zostać opuszczony).
 • Ostateczna ocena w pierwszym terminie to 1/10 sumy uzyskanych punktów (z zaokrągleniem w dół do 0.5).
 • Uzyskane punkty nie mają wpływu na ocenę z egzaminu w drugim terminie - jest on oceniany niezależnie.

Materiały dodatkowe: