Programowanie obiektowe
semestr letni 2011/2012, grupa nr 1

Ćwiczenia: środy 12.15-13.45, sala 3120
Laboratorium: środy 14.15-15.45, sala 2041

Linki

Zasady zaliczania

Małe zadania domowe

Zadania zaliczeniowe

Zajęcia

Tydzień 1 (15.02.2012)
Ćwiczenia: model dziedziny dla gry w Monopol, model dziedziny dla systemu kasowego. Lista kategorii klas pojęciowych.
Laboratorium: Umbrello. Zadanie: obiektowy model dziedziny dla biblioteki.
Zadanie domowe nr 1: Obiektowy model dziedziny dla biblioteki. Proszę o przysłanie pliku graficznego z diagramem przed następnym laboratorium. W temacie wiadomości należy umieścić ciąg znaków [PO-zad1]. Nazwa pliku powinna być postaci PO1-ImieNazwisko.png, diagram powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu autora.

Tydzień 2 (22.02.2012)
Ćwiczenia: abstrakcyjne typy danych: stos, kolejka, graf
Laboratorium: Wstęp do Javy. Zadania, HelloWorld.java.
Zagadka: Co robi program Zagadka.java? Dlaczego?
Zadanie domowe nr 2: do wyboru NWD lub rozkład na czynniki pierwsze, lub liczby Fibonacciego, lub sito Eratostenesa

Tydzień 3 (29.02.2012)
Ćwiczenia: Klasy. Data, duże liczby, wielomian.
Laboratorium: Eclipse. Klasy. Zadania.
Zadanie domowe nr 3: do wyboru zadania 2+3 lub zadanie 4.

Tydzień 4 (7.03.2012)
Ćwiczenia: Wielomian. Powtórzenie: obiekty i tablice.
Laboratorium: Pakiety. JUnit. Zadania.
Zadanie domowe nr 4: zadania 1-4. Wskazówka: jak napisać TestProgramu

Tydzień 5 (14.03.2012)
Ćwiczenia: Dziedziczenie. Tramwaje. Wyrazenia cz. 1.
Laboratorium: Wyrazenia.
Zadanie domowe nr 5: zadania 1-2.

Tydzień 6 (21.03.2012)
Ćwiczenia: Wyrazenia cz. 2 (upraszczanie)
Laboratorium: Wyjątki. Zadania. API klasy Scanner.
Zagadka: Co wypisze program Zagadka.java? Dlaczego?
Zadanie domowe nr 6: zadania 1-2.

Tydzień 7 (28.03.2012)
Ćwiczenia: Bitwa robotów (klasówka poprawkowa z roku 2007/2008)
Laboratorium: Interfejsy. Zadania.
Zadanie domowe nr 7: Bezszachy (klasówka z roku 2007/2008). Rozwiązanie należy oddać w wersji papierowej, napisane ręcznie do 18.04.2012. Osoby, które oddadzą zadanie do 4.04.2012, dostaną sprawdzone rozwiązanie po Świętach. Tego zadania nie można poprawiać.

Tydzień 8 (4.04.2012)
Ćwiczenia: Aukcje (klasówka poprawkowa z roku 2008/2009). Inne zadania z klasówek można znaleźć np. w moodle'u.
Laboratorium: Interfejsy i wyjątki. Zadania.

Tydzień 9 (18.04.2012)
Ćwiczenia: Typy uogólnione. Stos, BST, sortowanie.
Laboratorium: Typy uogólnione. Zadania.
Zadanie domowe nr 8: zadanie 2.

Tydzień 10 (25.04.2012)
Ćwiczenia: Listy i iteratory, uzupełnienia na temat typów uogólnionych. Zadania.
Laboratorium: Iteratory. Zadania.

Tydzień 11 (2.05.2012)
Ćwiczenia: Kolekcje cd. Książka telefoniczna, wielomian.
Laboratorium: Kolekcje. Zadania.
Zagadki: Co wypisze program Zagadka.java? A Zagadka2.java? Dlaczego?
Zadanie domowe nr 9: zadanie 1.

Tydzień 12 (9.05.2012)
Ćwiczenia: Grajek (egzamin z roku 2007/2008)
Laboratorium: Strumienie. Zadania.
Zadanie domowe nr 10: zadania 4 i 6.

Tydzień 13 (16.05.2012)
Ćwiczenia: System finansowy (egzamin z roku 2008/2009)
Laboratorium: Serializacja. Zadania z ważniaka.

Tydzień 14 (30.05.2012)
Ćwiczenia: Egzamin z PO (egzamin z roku 2009/2010)

Tydzień 15 (6.06.2012)
Ćwiczenia: Klasyfikacja (egzamin z roku 2010/2011)