Spis treści

Konfiguracja Eclipse'a

 1. Ściągamy i instalujemy Java SE Development Kit (JDK) (uwaga: nie mylić z Java Runtime Environment). Warto ściągnąć także dokumentację, szczególnie jeśli planujemy pracować offline.
 2. Ściągamy i instalujemy najnowszą wersję Eclipse'a. Najlepiej Eclipse Classic.
 3. Konfigurujemy Eclipse'a:
  • Z menu wybieramy Window > Preferences...
  • W zakładce Java > Installed JREs sprawdzamy, że została znaleziona właściwa wersja JRE. Powinna to być wersja zainstalowana w punkcie 1. W laboratorium ten krok prawdopodobnie nie jest potrzebny.
  • W zakładce General > Workspace zaznaczamy opcję Build automatically.
  • W zakładce Java > Build Path sprawdzamy, że opcja Source and output folder ma wybraną wartość Project.
  • W zakładce Java > Editor sprawdzamy, że zaznaczona jest opcja Report problems as you type.
  • W zakładce Java > Compiler w polu Compiler compliance level wybieramy 1.6.
  • Zatwierdzamy zmiany klikając OK.

Podpięcie źródeł Javy

Warto w Eclipse'ie podpiąć źródła Javy. Otwórz (Shift-Ctrl-T) np. klasę String i wybierz Attach source. W laboratorium źródła znajdują się w pliku /usr/src/java-sun-sources/src.zip. W innych miejscach źródeł należy szukać w katalogu, w którym zainstalowane jest JDK.

Przydatne skróty klawiszowe

JUnit