Analiza Matematyczna II.1, 2016

AMII.1, semestr zimowy, 2016
Wykłady odbywają się we wtorki i piątki, od 12:15 do 13:45, w sali 3180.

Zasady zaliczania

Zaliczenie na podstawie sumy punktów:
  • Dwa kolokwia - każde po maksymalnie 50 punktów,
    (pierwsze kolokwium w piątek, 18 listopada, drugie w piątek 13 stycznia, oba w godzinach 16-19)
  • ocena z ćwiczeń - maksymalnie 30 punktów.
  • egzamin końcowy - wart 70 punktów.
W sumie można zdobyć maksymalnie 200 punktów.


Notatki z wykładu

strony 1-29
strony 30-47
strony 48-75
strony 76-98
strony 99-123
strony 124-148
Tu brak kilku wykładów, w wolnej chwili postaram się tę lukę uzupełnić.

Elementy teorii miary

Funkcje mierzalne

Całkowanie - początkiLista tematów na egzamin ustny wraz z listą warunków dostatecznych uzyskania oceny niedostatecznej.