Analiza Matematyczna 1.1, 2019

AM1.1, semestr zimowy, 2019
Wykłady odbywają się we wtorki i w czwartki, od 10:15 do 12:00, w oba dni w sali 4420.

Zasady zaliczania

Zaliczenie na podstawie sumy punktów:
  • Dwa kolokwia - każde po maksymalnie 35 punktów,
    Kolokwia planujemy na czwartki, 21 listopada i 16 stycznia, od 14:00 do ok. 17:00
  • ocena z ćwiczeń, obejmująca m. in. zadania domowe i aktywność - maksymalnie 30 punktów.
W sumie można zdobyć 100 punktów.

Sprawy organizacyjne
Pierwsze trzy wykłady
tu będą notatki o istnieniu i własnościach potęgowania
istnienie i własności logarytmu
Granice górne i dolne
Stała Eulera-Mascheroniego

Dalsze wykłady prowadzę w zasadzie według moich notatek z 2010 roku, gdy będę od nich odbiegał, opublikuję tu uzupełnienia.

Wykłady z 7 i 9 stycznia 2020
Jednostajna ciągłość i sklejanie funkcji ciągłych (podział między pliki jest nie całkiem taki, jak zapowiadają linki).


Przed każdym z kolokwiów opublikujemy listę 20-30 zadań przygotowawczych, z których co najmniej jedno znajdzie się, po być może drobnych zmianach, wśród zadań na kolokwium. Przydać się mogą też Państwu zadania ze zbioru, zwanego Jawną Pulą, który w poprzednich latach pełnił podobną rolę.