Stare zajęcia
Reprezentacje Grup i Geometria
Rozmaitości Zespolone 2022
Wstęp do Matematyki 2022
Algebra I* 2019
Rozmaitości zespolone 2019
ćwiczenia z algebry I 2018
ćwiczenia z funkcjii analitycznych 2018
Geometria z algebrą liniową II z * 2018
Geometria z algebrą liniową, I semestr, 2017
Kombinatoryczne niezmienniki działania torusa 2017
GAL z * 2017
Topologia rozmaitości zespolonych 2016
Reprezentacje grup i algebr Lie 2015
Funkcje analityczne 2015
Seminarium licencjackie 2014/15
Wykład Algebra I z * 2014/15
Wykład GAL z * 2014
Seminarium magisterskie Topologia i Geometria Rozmaitości 2014
Topologia obliczeniowa 2014
Algebraic Topology I, II 2014
GAL z * - wykład 2013
Topologia działania torusa 2012
GAL 2012
Topologia rozmaitości zespolonych 2011
Funkcje analityczne 2010
Elementy analizy matematycznej WNE 2011
Zadania z GALu JSIM 2011
GAL z gwiazdką - ćwiczenia 2010
Wykład: Teoria reprezentacji grup i algebr Liego 2008
(Representation theory for Lie groups and algebras)

Topologia rozmaitości zespolonych i teoria Hodgea' (2006)   Zadania na egzamin
Zadania o grupach Lie
Zadania z geometrii i topologii różniczkowej (2003/4)
Zadania z topologii rozmaitości (2002)
Geometria różniczkowa (2001)
Zadania z GALu 2004
Dla studentów Wydziału Geografii 2011


Strona główna