Zadania z topologii
Wszystkie zadania
1. Rożne - seria I.
2. O uogólnionych kohomologiach.
3. Wiązki wektorowe I.
4. Wiązki wektorowe II.
5. Izomorfizm Thoma itp.
6. Kobordyzmy
7. Grupy formalne
8. Kolejna seria
9. Grupy formalne


Informacje o wykładzie


Termin ćwiczeń
Będziemy ćwiczyć o 8.30 rano w czwartki, sala 5820.
Zadania na egzamin