Materiały dla studentów Wydziału Geografii

 • Wyniki egzaminu i oceny końcowe w drugim terminie
 • Prace będzie można obejrzeć w czasie moich konsultacji w piątek, w godz. 14-16 na Wydziale Matematyki, pokój 5220
 • Wyniki egzaminu i oceny końcowe po pierwszym terminie
  Prawidłowe odpowiedzi
  Egzamin poprawkowy: 4 marca, g. 16.00-18.30, sala 102, Wydział Geografii.  Mój adres: ul Banacha 2 (wejście od Pasteura) pok. 5220 (IV piętro).
  Wykład będzie prowadzony według:

  Dodatkowe źródła:

  Wykłady i lektury domowe:


  Zadania do zrobienia w domu oraz materiały przygotowawcze do egzaminu (stare kolokwia i prace zaliczeniowe)


  WYNIKI KOLOKWIUM nr 1, 2 i 3, punkty za udział w ćwiczeniach z przeliczeniem na punkty doliczone do wyniku egzamu
  Zasady zaliczenia przedmiotu:
  Egzamin: 28 stycznia 2012, g. 10.00-12.00,
  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Kampus Ochota, ul. Banacha 2,
  wejście od ul. Pasteura, sala 2180, I piętro
  Na egzaminie można mieć ze sobą:
  • tablice rozkładu Gaussa, t-Studenta, F i Chi-kwadrat
  • kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi lub tablice trygonometryczne
  • jedną kartkę A4 z zapisanymi wzorami
  Nie będzie można korzystać z zeszytów, książek i LAPTOPÓW.

  Dawna strona przedmiotu

  Strona główna