Reprezentacje grup i geometria

Bibliografia

  • Gruson, Serganova - A Journey Through Representation Theory
  • Fulton-Harris - Representation Theory: A First Course (część pierwsza)
  • Humphreys - Reflection Groups and Coxeter Groups
  • Serre - Linear Representations of Finite Groups
  • Fulton - Young Tableaux

    Zasady zaliczenia: aktywność na ćwiczeniach 1/3, esej 1/3, egzamin ustny 1/3.

    AW homepage