Prof. dr hab. Andrzej Palczewski

     Zakład Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej

Adres:

    Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
    Uniwersytet Warszawski
    ul. Banacha 2
    02-097 Warszawa, Polska

Tel: +48-22-5544-467    Fax: +48-22-5544-300

Email: apalczew [at] mimuw.edu.pl

Pokój 4670© Andrzej Palczewski