You are not logged in | Log in

Zastosowania miar majoryzujących

Speaker(s)
Witold Bednorz
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
March 25, 2004, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar of Probability Group

Postaram się omówić możliwe uogólnienia klasycznych rezultatów dotyczących ograniczoności procesów stochastycznych. Pokażę wariant oszacowania przez miary majoryzujące, gdy proces kontrolowany jest przez wiele funkcji Younga. Następnie zamierzam udowodnić warunek dostateczny dla ograniczoności gaussowskich chaosów wymiaru >= 2. Dzięki metodzie kontroli chaosu za pomoca pewnej liczby funkcji Younga o wzroście wykładniczym oraz zapowiadanych wielofunkcjyjnych uogólnień twierdzenia Ferniqua uda się wyprowadzić dość dobre kryterium na ograniczoność chaosów.