You are not logged in | Log in

Oszacowanie liczby kopii małych podgrafów w grafie losowym

Speaker(s)
Krzysztof Oleszkiewicz
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
Feb. 27, 2003, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar of Probability Group

Omówione zostaną wyniki uzyskane wspólnie ze Svante Jansonem (Uppsala) i Andrzejem Rucińskim (Poznań), dotyczące zliczania kopii ustalonego małego grafu w grafie losowym G(n,p). Jeśli np. X oznacza liczbę trójkątów w G(n,p) i p>1/n, to udowodnimy, że P(X>2EX) < exp (-C p^2 n^2), gdzie C jest pewną stałą uniwersalną.