You are not logged in | Log in

Oszacowania momentów i ogonów dla chaosu rademacherowego

Speaker(s)
Rafał Łochowski
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
May 8, 2003, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar of Probability Group

W odczycie przedstawię wyniki z pracy R. Blei i S. Jansona pt. "Rademacher chaos: tail estimates vs limit theorems". Autorzy rozpatrują chaos rademacherowy indeksowany przez zbiór posiadający tzw. wymiar ułamkowy; otrzymują oszacowania ogonów dla skończonych, unormowanych sum oraz twierdzenie o normalnym rozkładzie granicznym, przy rozmiarze zbioru indeksów dążącym do nieskończoności. Okazuje się, że ogony unormowanych sum skończonych mogą być znacznie większe niż ogony rozkładu granicznego.