You are not logged in | Log in

Oszacowania momentów chaosów gaussowskich

Speaker(s)
Rafał Latała
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
Oct. 21, 2004, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar of Probability Group

Omówimy problem oszacowania momentów chaosów gaussowskich. Znane do tej pory precyzyjne szacowania dla chaosów rzędu 3 i wyżej wymagają użycia supremów pewnych procesów empirycznych. Sformułujemy hipotezę mówiącą, że momenty chaosów gaussowskich są równoważne pewnej deterministycznej wielkości i wykażemy, że modulo czynnik logarytmiczny jest ona spełniona dla chaosów rzędu 3.