You are not logged in | Log in

O związkach między chaosem gaussowskim i rademacherowym

Speaker(s)
Krzysztof Oleszkiewicz
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
Oct. 14, 2004, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar of Probability Group

Omówię zagadnienia, które w naturalny sposób pojawiły się w badaniach z dziedziny analizy harmonicznej na kostce dyskretnej. Ryan O'Donnell i Elchanan Mossel zauważyli, że pewne wyniki z tej dziedziny można by stosunkowo łatwo otrzymać, jeśli zastąpić kostkę dyskretną przestrzenią Gaussa. W tym celu trzeba jednak wiedzieć, że (przy pewnych naturalnych założeniach) można chaosy rademacherowe dobrze przybliżać gaussowskimi. Ponieważ jest to "work in progress", opowiem raczej o użytych narzędziach probabilistycznych niż o zastosowaniach (bo te ciągle nie doczekały się pełnego ścisłego dowodu).