You are not logged in | Log in

O log-wklęsłości i entropii Shannona

Speaker(s)
Piotr Nayar
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
April 28, 2022, 12:15 p.m.
Room
room 3260
Seminar
Seminar of Probability Group

Omówimy kilka zagadnień związanych z entropią Shannona w sytuacji, gdy rozważane zmienne losowe są log-wklęsłe lub ultra-log-wklęsłe. W szczególności zajmiemy się problemem szacowania entropii w terminach p-tego momentu. Przedstawimy również kilka problemów otwartych związanych z tą tematyką.