You are not logged in | Log in

Nierówność typu Brunna-Minkowskiego dla miary gaussowskiej

Speaker(s)
Rafał Latała
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
March 31, 2022, 12:15 p.m.
Room
room 3260
Seminar
Seminar of Probability Group

W czasie odczytu przedstawimy wynik Eskenazisa i Moschidisa (The dimensional Brunn-Minkowski inequality in Gauss space, JFA 2021) mówiący, że kanoniczny rozkład gaussowski na R^n rozpatrywany na klasie środkowosymetrycznych zbiorów wypukłych jest x^{1/n}-wklęsły. Omówimy też, otrzymane niedawno przez Cordero-Erasquin i Rotema, uogólnienie tego wyniku na klasę rotacyjnie niezmienniczych, logarytmicznie wklęsłych miar probabilistycznych.