You are not logged in | Log in

Miary majoryzujące i metryki minoryzujące.

Speaker(s)
prof. Stanisław Kwapień
Affiliation
Uniwersytet Warszawski
Date
March 18, 2004, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar of Probability Group

W referacie przedstawimy wyniki podające warunki na to by dla zadanej funkcji Younga $\Phi$ istniała silniejsza metryka $\rho$ (podamy sposob jej konstrukcji) o własności: dla dowolnego procesu $(X_t, t \in T)$ określonego na przestrzeni metrycznej $ (T,d)$ takiego ze sup_{t,s \in T}E \Phi(|X_t -X_s/d(t,s)|) < 1 spelnione jest $E\Phi (sup_{t,s \in T}|X_t -X_s/\rho(t,s)|) < \infty$. Referat dotyczy wyników W.Bednorza i wcześniejszych J.Rosinskiego i S. Kwapienia.