You are not logged in | Log in

Metoda funkcjonałów Varadhana w teorii wielkich odchyleń

Speaker(s)
Włodzimierz Bryc
Affiliation
University of Cincinnati
Date
March 6, 2003, 12:15 p.m.
Room
room 5850
Seminar
Seminar of Probability Group

Istnieje kilka alternatywnych podejść do analizy wielkich odchyleń. Tematem wykładu jest pewna mniej szeroko znana metoda dowodzenia twierdzeń o wielkich odchyleniach w sformułowaniu pochodzącym od Varadhana. Zaletą podejścia jest prawie natychmiastowy dowód wielu klasycznych twierdzeń, bez potrzeby rozróżniania tzw. "poziomów" zagadnienia. Wadą jest nieco trudniejszy dostęp do jawnych wyrażeń na "funkcje (intensywność) odchyleń".