You are not logged in | Log in
Return to the list of seminars

Seminarium "DeSeR: Dane, strumienie, rozpraszanie"


Organizers

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 4060

Research fields

List of talks

 • May 23, 2024, 12:15 p.m.
  Jacek Ciszewski (MIMUW)
  PG schema validation
  Recent years have seen property graph databases popularity and demand rising. With great focus in the field put on graph query languages, a variety of existing graph schemas differs substantially in supported features, with upcoming …

 • April 25, 2024, 12:15 p.m.
  Marcin Mordecki (MIMUW)
  Stackless Processing of Streamed Trees - cont.

 • April 18, 2024, 12:15 p.m.
  Marcin Mordecki (MIMUW)
  Stackless Processing of Streamed Trees

 • April 11, 2024, 12:15 p.m.
  Maciej Herdon (MIMUW)
  In-Situ Cross-Database Query Processing


 • March 21, 2024, 12:15 p.m.
  Piotr Ulanowski (MIMUW)
  Parsing Gigabytes of JSON per Second

 • March 14, 2024, 12:15 p.m.
  Alexandra Rogova (IRIF, Université de Paris, Francja.)
  Property Graph Languages
  The development of practical query languages for graph databases runs well ahead of the underlying theory. The ISO committee in charge of database query languages is currently developing a new standard called Graph Query Language …

 • Feb. 29, 2024, 12:15 p.m.
  Jakub Pawlewicz (MIMUW)
  Indeksy wyuczone na danych; najnowsze wyniki
  Mając dany niemalejący ciąg liczb S = {x_1, ..., x_n}, chcemy odpowiadać na pytania, gdzie wpadłby nowy klucz k: |{x \in S | x < k}|. Zakładamy, że S jest ustalone raz, a my chcemy …

 • Jan. 25, 2024, 12:15 p.m.
  Michał J. Gajda (MigaMake Pte Ltd)
  Towards a perfect union type: automatic typing of JSON documents
  We present a principled theoretical framework for inferring and checking the union types, and show its work in practice on JSON data structures. The framework poses a union type inference as a learning problem from …

 • Jan. 18, 2024, 12:15 p.m.
  Kacper Konecki: (MIMUW)
  Immersyjna wizualizacja systemu kontroli wersji
  Referat będzie o przeprowadzonej próbie wizualizacji zmian w repozytoriach kodu przy użyciu środowisk rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Na wstępie przedstawię prototyp stworzonego narzędzia, które umożliwia wizualizację historii modyfikacji w repozytoriach Git. Następnie …

 • Jan. 11, 2024, 12:15 p.m.
  Piotr Ulanowski (MIMUW)
  ByteStore: Hybrid Layouts for Main-Memory Column Stores
  Bazy Kolumnowe są obecnie używane do przeprowadzania analiz na dużych danych relacyjnych. Takie analizy zazwyczaj składają się z read-only zapytań. Po wykonaniu tych zapytań, dane są następnie przekazywane do dalszej analizy takiej jak agregacja czy …

 • Dec. 21, 2023, 12:15 p.m.
  Łukasz Orawiec (MIMUW)
  InfiniStore: Elastic Serverless Cloud Storage
  Model Function-as-a-Service pozwala tworzyć systemy, będące zbiorami funkcji umożliwiających wykonywanie kodu bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Natychmiastowe i automatyczne skalowanie funkcji, zapewniane przez usługodawcę, szybki dostęp do danych przechowywanych w instancjach funkcji oraz korzystne naliczanie opłat …

 • Dec. 14, 2023, 12:15 p.m.
  Maciej Herdon (MIMUW)
  EvenDB: Optimizing Key-Value Storage for Spatial Locality
  Zastosowania wykorzystujące pamięć klucz-wartość(KV) często manifestują dużą lokalność danych, przykładowo kiedy wiele elementów posiada identyczne prefixy kluczy. Ten powszechny wzorzec dostępu jest niewystarczająco wykorzystywany przez wszechobecną strukturę Log-structured merge-tree znajdującą się u podstaw wysokoprzepustowych magazynów KV w obecnych czasach. Zespół …

 • Dec. 7, 2023, 12:15 p.m.
  Michał Jadwiszczak (MIMUW)
  Rozproszone agregacje w ScyllaDB
  Podczas referatu zaprezentuję aktualne postępy mojej pracy magisterskiej. Przedstawię zastosowaną metodę rozpraszania obliczeń w bazie, oraz wyniki pierwszych benchmarków. Opowiem o ograniczeniach aktualnej implementacji i jak planuję je rozwiązać. Na koniec przedstawię moje wnioski jakie …

 • Nov. 30, 2023, 12:15 p.m.
  Zofia Salata (MIMUW)
  Vector Database Management Systems Overview
  In my presentation I'd like to offer a high level overview of Vector Databases, which become more and more popular with the growth of large language models and recommendation platforms. They are used to retrieve …