[English version] [Wersja polska]

Zakład Analizy Algorytmów

Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Instytut Informatyki

Gmach Wydziału MIM UW
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
Polska
telefon: +48-22-5544401
faks: +48-22-5544400
Ostatnio aktualizowane 25/10/2004

Robert Dąbrowski