Sztuczna Inteligencja Ćwiczenia


Kolokwium 31.05.2017

Na kolokwium wolno korzystać z przyniesionych przez siebie notatek, książek i slajdów z wykładu.

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot zaliczany jest poprzez zaliczenie zajęć oraz kolokwium. Zajęcia zalicza się poprzez obecność lub rozwiązanie zadań domowych. Wolno być nieobecnym i nie oddać zadań z co najwyżej dwu zajęć w semestrze.

Brak zaliczenia zajęć uniemożliwia zaliczenie przedmiotu; brak zaliczenia kolokwium uniemożliwia podejście do egzaminu w pierwszym terminie.

Kolokwium odbędzie się pod koniec semestru.

Dla każdych ćwiczeń zamieszczony jest zestaw zadań (pierwszy zestaw dla pierwszych ćwiczeń, drugi dla drugich itd.). Osoby nie obecne na ćwiczeniach muszą, aby je zaliczyć, rozwiązać zadania domowe. Zadania należy oddawać na zajęciach albo przesyłać na adres wjaworski@mimuw.edu.pl. Rozwiązania przesyłane pocztą elektroniczną mogą być napisane na komputerze, bądź napisane ręcznie na kartce a następnie zeskanowane. Ostateczny termin zaliczenia prac domowych upływa tydzień po terminie zajęć, których one dotyczą.

Kolokwium odbędzie się pod koniec semestru.

Wszystkie pliki rozwiązania powinny być spakowane w pliku o nazwie {log}-zad{n},gdzie {log} to login osoby rozwiązującej, a {n} to numer zestawu zadań oraz rozszerzeniu odpowiadającemu użytemu programowi pakującemu.

Informacja o zaliczonych zajęciach oraz wynikach kolokwium znajduje się w systemie USOS w module sprawdziany.


Zestawy zadań

 1. Zadania z 01.03.2017 Przeszukiwanie
 2. Zadania z 08.03.2017 Przeszukiwanie cd.
 3. Zadania z 15.03.2017 Problemy z więzami
 4. Zadania z 22.03.2017 Iteracyjne poprawianie
 5. Zadania z 29.03.2017 Gry
 6. Zadania z 05.04.2017 Wnioskowanie w rachunku zdań
 7. Zadania z 12.04.2017 Wnioskowanie w logice I rzędu
 8. Zadania z 26.04.2017 Wnioskowanie w logice I rzędu cd
 9. Zadania z 10.05.2017 Planowanie
 10. Zadania z 17.05.2017 Drzewa decyzyjne
 11. Zadania z 24.05.2017 Sieci neuronowe
 12. 31.05.2017 Kolokwium
 13. Zadania z 07.06.2017 Systemy regułowe
 14. Zadania z 07.06.2017 Zbiory rozmyte

Slajdy z wykładów

 1. Wykład 1 Wprowadzenie
 2. Wykład 2 Przeszukiwanie
 3. Wykład 3 Przeszukiwanie iteracyjne
 4. Wykład 4 Gry
 5. Wykład 5 Wnioskowanie w rachunku zdań
 6. Wykład 6 Wnioskowanie w logice I rzędu
 7. Wykład 7 Zbiory rozmyte
 8. Wykład 8 Sieci neuronowe
 9. Wykład 9 Planowanie
 10. Wykład 10 Systemy uczące się
 11. Wykład 11 Sieci Bayesowskie

Wojciech Jaworski

25.04.2016