Powrót do strony domowej

Strona ćwiczeń z AM II, gr. 3

Tematy ćwiczeń
16.02→17.02
Zbieżność ciągów oraz szeregów funkcyjnych
18.02
Całka oznaczona i nieoznaczona
25.02
Całka Riemanna
2.03
Całka niewłaściwa
4.03, 11.03
Przestrzenie metryczne
16.03
Ciągłość funkcji; przestrzeń Euklidesowa
18.03
Krzywe i pochodne funkcji wielu zmiennych
25.03
Ekstrema funkcji wielu zmiennych
30.03
Ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych
01.04
Pochodne wyższych rzędów; Hessian
08.04–20.04
σ-ciała i miary
22.04, 29.04
Miara Lebesgue'a
4.05, 6.05
Całkowanie w wielu wymiarach
11.05
Kolokwium (zadania przygotowawcze)
13.05
RRZ o zmiennych rozdzielonych
25.05
RRZ liniowe

Wyniki, oceny


Materiały