next up previous contents
Next: 5 Osiem kroków do Up: Apache JMeter Previous: 3 JMeter - bliższe   Spis rzeczy

4 Pierwsze kroki

Najprostszym sposobem aby zacząć używać JMeter - jeśli wierzyć autorom podręcznika użytkownika JMeter - jest ściągnąć ostatnią produkcyjną wersję tego narzędzia, zainstalować, uruchomić, a dalsze kroki już nie przedstawiają żadnych problemów. Być może ta opinia jest nieco przesadzona, ale trzeba przyznać, że postawienie pierwszych kroków jako użytkownik JMeter nie powinno nastręczać trudności.

Aby faktycznie zapoznanie z JMeter przeszło bezboleśnie, poniżej przedstawiamy opis podstawowej instalacji, jak również bardziej wyczerpujące instrukcje dotyczące poszczególnych ''pierwszych kroków''.

Poniższe instrukcje odnoszą się do instalacji JMeter w systemie operacyjnym Linux. Instalacja JMeter powinna przebiec pomyślnie na każdym systemie z ''zaimplementowaną Javą''. Wynika to z faktu, że JMeter jest aplikacją stworzoną w 100% w Javie.


4.1 Ścieżka podstawowa

4.1.1 Pobranie archiwum

Odwiedzamy stronę http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-jmeter/release/. Z listy projektów wybieramy JMeter, a następnie pobieramy wersję binarną (może w związku z tym ten paragraf powinien się inaczej nazywać?) w jednym z dostępnych formatów.

Dalej będziemy zakładać, że pobraliśmy plik jakarta-jmeter-2.0.3.tgz, i umieściliśmy w katalogu /usr/local.


4.1.2 Instalacja

Aby zainstalować JMeter należy posiadać zainstalowane JDK, oraz ustawioną zmienną JAVA_HOME. Teoretycznie wystarczy JDK1.3, aczkolwiek autorzy podręcznika użytkownika zalecają korzystanie - w połączeniu z JMeter - z JDK1.4 i kolejnych.

Jeśli wymagania z poprzedniego paragrafu są spełnione, instalacja polega na rozpakowaniu pobranego archiwum, np:

tar -xzvf /usr/local/jakarta-jmeter-2.0.3.tgz

Warto w tym momencie ustawić zmienną JMETER_HOME, choć nie jest to konieczne do działania JMeter.

Tu znajduje się skrypt instalujący JMeter w katalogu /tmp.

4.1.3 Uruchomienie

W celu uruchomienia JMeter należy w środowisku graficznym uruchomić plik jmeter, który znajduje się w katalogu bin, w rozpakowanych źródłach, np:

./usr/local/jakarta-jmeter-2.0.3/bin/jmeter


4.2 Wymagania

Aby korzystać z niektórych funkcji JMeter, konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań:


4.3 Instalacja

Instalacja została już opisana przy okazji podstawowej instalacji. Jeśli chcemy zdecydować się na instalację innej wersji niż najnowsza (np. nightly build), powinniśmy polegać na podręczniku użytkownika i instrukcjach znalezionych na stronie domowej projektu JMeter.


4.4 Uruchomienie

Aby, po zainstalowaniu, uruchomić JMeter w trybie GUI, wystarczy w środowisku graficznym wykonać skrypt jmeter (u nas: /usr/local/jakarta-jmeter-2.0.3/bin/jmeter).

Oczywiście, z uruchamianiem JMeter związanych jest kilka kwestii:


4.5 Konfiguracja

Aby zmienić domyślne zachowanie JMeter, naleźy przeedytować plik jmeter.properties znajdujący się katalogu bin. Można również stworzyć własną wersję pliku jmeter.properties i podawać ją w wywołaniu skryptu jemter, albo wykorzystać opcje wywołania skryptu.

Parametry, które możemy modyfikować, to:

Wszystkie powyższe parametry są opcjonalne.


next up previous contents
Next: 5 Osiem kroków do Up: Apache JMeter Previous: 3 JMeter - bliższe   Spis rzeczy
Przemyslaw Strzelczak 2005-05-20