next up previous contents
Next: 4 Pierwsze kroki Up: Apache JMeter Previous: 2 Inne narzędzia   Spis rzeczy

3 JMeter - bliższe spojrzenie

3.1 Rys historyczny

Oryginalnie JMeter został napisany przez Stefano Mazzocchi'ego do testowania wydajności Apache JServ, produktu Apache Software Foundation, który potem zmienił nazwę na Apache Tomcat.

3.2 Założenia

Początkowo JMeter służył do testowania wydajności aplikacji webowych, lecz szybko zorientowano się, że niezbyt wielkim wysiłkiem można do niego dodać możliwość testowania funkcjonalnego. Jest to szczególne użyteczne przy okazji testów regresyjnych. Obecnie autorzy JMeter'a skupiają sie na rozwijaniu tej części jego funkcjonalności, szczególnie kwestii wygody specyfikowania scenariuszy testowych. Podkreślają jednak, że w żadnym wypadku nie odbędzie się to kosztem fundamentalnych cech ich dzieła, jakimi są jego możliwości w dziedzinie testowania wydajności aplikacji webowych.

3.3 Specyfikacja scenariuszy testowych

Aby mieć jakikolwiek pożytek z JMeter'a trzeba umieć powiedzieć dokładnie co i jak testować. W tym celu należy zbudować tzw. plan testów (Test Plan). Do budowy planu testów JMeter możemy użyć elementów, które mogą odpowiadać np. zapytaniu HTTP, sprawdzeniu zachodzenia asercji, czy zapisaniu wyników. O szczegółach powiemy póżniej, lecz już teraz warto sobie uświadomić, jak dużą siłę wyrazu może mieć plan testów skomponowany przy użyciu JMeter'a. Zapewnia on bowiem:


next up previous contents
Next: 4 Pierwsze kroki Up: Apache JMeter Previous: 2 Inne narzędzia   Spis rzeczy
Przemyslaw Strzelczak 2005-05-20