Sesja „Przestrzeń Zgrupowania Centrum”

 

26 października 2018 w godz. 10:00 – 16:00;

Miejsce: Budynek Audytoryjny (WNP) s. 303

 

 

 

PROGRAM

 

 

10:00 – 10:15

Wprowadzenie

(prorektor Anna Giza-Poleszczuk, Stefan Jackowski)

 

 

10:15 – 11:00

Analizy Zgrupowania Centrum 1998 - 2018  

(Andrzej Alinkiewicz)

 

 

11:00  - 11:45

Nowe projekty w Centrum i na Powiślu  (Małgorzata Rączka)

 

 

11:45 -  12:30

Kampus zwarto-otwarty (Michał Sikorski)

 

 

12:30 -  13:30

Posiłek

 

 

13:30 -  14:15

Rola użytkowników w procesie inwestycyjnym

(Aleksandra Gołdys)

 

 

14:15 -  15:00

Analizy bibliotek jednostek UW (Anna Szwałek)

(Pełny raport, wersja 1.0)

 

 

15:00 – 15:45

Standardy projektowania zgrupowań i budynków UW

 - omówienie przygotowywanej książki (Michał Sikorski)

Sikorski M., Jackowski S., Matysiak K. Przestrzenie uniwersytetu. Wizje, trendy, standardy projektowania. Wydawnictwa UW, 2020     

 

 

15:45 – 16:00

Podsumowanie

 

W dniu sesji minęło dokładnie 20 lat od ogłoszenia

„Raportu o zasobach przestrzennych w Zgrupowaniu “Centrum” oraz o potrzebach przestrzennych na działalność́ naukową i dydaktyczną wybranych jednostek UW” ,

przygotowanego przez zespół Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju UW.