VII Konferencja z Probabilistyki - Będlewo 2002

Streszczenia referatów

Spis referatów

Karol Andrzejczak, Pewne modele szokowych uszkodzeń systemu

Roman Bobryk, Andrzej Chrzęszczyk, Łukasz Stettner, Niestabilność dynamicznych układów stochastycznych

Tomasz Bojdecki, Dystrybucje na przestrzeni Wienera: co to i po co to

Anna Chojnowska-Michalik, Półgrupy przejścia dla stochastycznych równań semiliniowych w przestrzeni Hilberta

Krzysztof Czarkowski, Aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z odbiciem ukośnym

Ewa Frankiewicz, Uogólnione operatory infinitezymalne dla procesów Markowa

Agnieszka Groniowska, Wybór strategii ubezpieczyciela dla uporządkowanych rozkładów wysokości szkód

Andrzej Jacko, Tadeusz Lipski, Planowanie zakresu forsownych prób technicznych podczas kontroli parametrycznej niezawodności urządzeń

Adam Jakubowski, Aproksymacja prawie wszędzie procesu rosnącego w rozkładzie Dooba-Meyera

Jacek Jakubowski, Całka stochastyczna względem ułamkowego ruchu Browna w przestrzeni Hilberta

Aleksander Janicki, Przedziały cen opcji dla niekompletnych modeli rynku finansowego

Agnieszka Jurlewicz, Błądzenie losowe z czasem ciągłym o losowej ,,strukturze gruboziarnistej'' i jego zastosowania w teorii relaksacji

Krzysztof Kaniowski, Asymptotyczne zachowanie się ciągów warunkowych wartości oczekiwanych

Marek Kociński, Wycena opcji europejskiej w czasie dyskretnym z proporcjonalnymi kosztami za transakcje

Rafał Kulik, Porządki dla funkcjonałów od wielowymiarowych procesów punktowych

Stanisław Kwapień, Unconditional convergence of Gaussian random series

Rafał Latała, O pewnych oszacowaniach norm macierzy losowych

Weronika Łaukajtys, Metoda penalizacji dla odbijających stochastycznych równań różniczkowych ze skokami

Przemysław Matuła, O pewnych nierównościach dla zmiennych losowych dodatnio i ujemnie zależnych i ich zastosowania

Zbigniew Michna, Krzysztof Dębicki, Tomasz Rolski, Symulacje stałych asymptotycznych dla pewnych modeli fluidowych

J. Misiewicz, Zmienne słabo stabilne i nie tylko

Aleksandr Nagaev, Wpływ składników ekstremalnych na zachowanie asymptotyczne sum niezależnych zmiennych losowych

Joanna Nowicka-Zagrajek, Struktura zależności dla procesów R-GARCH z szumami stabilnymi

Krzysztof Oleszkiewicz, O pewnej półgrupie operatorów i nierównościach typu Chinczyna-Kahane'a

Adam Paszkiewicz, Podporządkowania i dylatacje martyngałów

Szymon Peszat, Ruch cząstki w polu turbulentnym

Teresa Rajba, Multiply c-decomposable infinitely divisible measures on the real line and their characteristic functions

Tomasz Rolski, Technika wykładniczej zamiany miary dla procesów Markowa

Andrzej Rozkosz, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz a półliniowe równania różniczkowe cząstkowe w formie dywergencyjnej

Tomasz Schreiber, Formalizm termodynamiczny w opisie asymptotycznej geometrii $\cup$-nieskończenie podzielnych zbiorów losowych

Leszek Słomiński, Procesy Dirichleta ze skokami

Łukasz Stettner, Wrażliwa na ryzyko optymalizacja portfela z obserwowanymi całkowicie i częściowo czynnikami

Ryszard Szekli, Twierdzenie typu Blackwella dla pewnej klasy procesow punktowych o ciężkoogonowych odstępach między punktami

Zbigniew Szewczak, Wielkie odchylenia $O(\sqrt{n})$ dla łańcuchów Markowa

Piotr Śniady, Empirical eigenvalues distribution and its random regularization

Anna Talarczyk, Czas lokalny samoprzecięć pewnych procesów w S'(R^d)- o uzbieżnianiu

Krystyna Twardowska, Agata Nowak, Związek pomiędzy całkami Ito i Stratonowicza w przestrzeniach Hilberta

Krystyna Twardowska, Twierdzenia aproksymacyjne dla stochastycznych równań ewolucyjnych

Kazimierz Urbanik, Wypukła wartość oczekiwana

Jacek Wesołowski, Charakteryzacje miar probabilistycznych w stożku macierzy symetrycznych dodatnio określonych związane z przekształceniami zachowyjącymi produktowość

Jerzy Zabczyk, Twierdzenie Liouville'a o funkcjach harmonicznych

Oleksandr Zaihraiev, Wielkie odchylenia dla sum niezależnych wektorów losowych o jednakowym rozkładzie ze zwartym nośnikiem

Ryszard Zieliński, Prawo wielkich liczb Bernoulliego dla statystyków