Zdjęcie konferencyjne

W dniach 19-23 maja 2008 roku w Centrum Konferencyjnym IM PAN w Będlewie odbyła się X Konferencja z Probabilistyki.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą probabilistykę i jej zastosowania. Jej celem jest prezentacja wyników naukowych otrzymanych ostatnio przez osoby pracujące twórczo w dziedzinie probabilistyki, jak również integracja probabilistów polskich pracujących zarówno w Polsce jak i za granicą.

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: Agnieszka Plucińska
Wiceprzewodniczący: Łukasz Stettner
Sekretarz: Jan Palczewski