Poniżej znajduje się próbne tłumaczenie "Instytucji" Gaiusa (Gai Institutionum Commentarii Quattuor), a raczej pierwszych trzech z jego czterech ksiąg. Podstawą tłumaczenia są teksty dostępne w Internecie: The Latin Library oraz Uniwersytet w Grenoble .

Tłumaczenie ma z pewnością dużo wad, gdyż nie znam wystarczająco ani łaciny, ani prawa rzymskiego, a ponadto brakowało mi czasu. Proszę więc o wybaczenie oraz o przesyłanie mi informacji o wszelkich błędach, zwłaszcza tych istotnych merytorycznie, jak również tych, które są dla mnie szczególnie kompromitujące. Moje założenie było takie, żeby nie tłumaczyć przynajmniej części łacińskich terminów technicznych na polski. Są one zamiast tego zapisane kursywą; odmieniam je zgodnie z regułami składni polskiej, nie jest to może dobry wybór, ale tak zacząłem i niełatwo byłoby się później z tego wyplątać. Trzykropek "..." oznacza lukę w tekście.


Gaius. Instytucje.


Powrót do domu.

Data ostatniej zmiany: 4 kwietnia 2002.