dydaktyka

Materiały dydaktyczne dla studentów (these pages are in Polish, unless I teach a class in English).

Skrypty z analizy matematycznej

 • Analiza I. Pierwsza wersja z roku 2010-11, z późniejszymi uaktualnieniami.
 • Analiza II. Pierwsza wersja z roku 2011-12, z późniejszymi uaktualnieniami.

Zajęcia 2022-23

Niektóre starsze zajęcia

 • Analiza matematyczna I i II, bez gwiazdki i z gwiazdką; stare strony AM I oraz AM II
 • Równania różniczkowe cząstkowe I i II
 • Proseminarium z analizy matematycznej
  • w różnych latach, wspólnie m.in. z Rafałem Latałą, Krzysztofem Oleszkiewiczem, Pawłem Goldsteinem, Anną Zatorską-Goldstein, Krzysztofem Barańskim, Iwoną Chlebicką, Marcinem Moszyńskim i Michałem Wojciechowskim
 • Rzut oka na współczesną matematykę (konwersatorium dla studentów MISH)
 • Metody analizy matematycznej w równaniach cząstkowych
 • Przekształcenia harmoniczne
 • Rachunek wariacyjny
 • Seminarium magisterskie z analizy matematycznej i równań różniczkowych,
  • w różnych latach, wspólnie z Przemysławem Wojtaszyczykiem, później z Feliksem Przytyckim i Michałem Wojciechowskim