Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (semestr zimowy 2010/2011)

Zadanie zaliczeniowe

Autoryzowana kartka z notatkami na kolokwium

Skrypt ze statystyki

Skryt z R-a (autorstwa Mikołaja Rybińskiego

Kolokwium i kolokwium poprawkowe 2008/09.
Kolokwium ( rozwiazanie zadania 2 z tego kolokwium) i kolokwium poprawkowe 2009/10.
Kolokwium 2010/11.
Kolokwium 2011/12.
Egzamin i egzamin poprawkowy 2008/09.
Egzamin i test 2009/10.
Egzamin i test dla NSI 2009/10.
Egzamin i test 2010/11.
Test 2011/12
Uwaga: w tym roku na egzaminie nie ma zadań ze statystyki, zamiast tego jest test na którym mog± się pojawić pytania teoretyczne.

Wymagane do zaliczenia przedmiotu: